Movenpick Resort Phan Thiết


Thi công & lắp đặt nội thất


Khách hàng Novaland Group

Địa điểm Hòn Giồ, Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Hoàn thành Oct 2022

Trở về

Movenpick Resort Phan Thiết


Thi công & lắp đặt nội thất


Khách hàng Novaland Group

Địa điểm Hòn Giồ, Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Hoàn thành Oct 2022

Trở về

Movenpick Resort Phan Thiết


Thi công & lắp đặt nội thất


Khách hàng Novaland Group

Địa điểm Hòn Giồ, Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Hoàn thành Oct 2022

Trở về

Movenpick Resort Phan Thiết


Thi công & lắp đặt nội thất


Khách hàng Novaland Group

Địa điểm Hòn Giồ, Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Hoàn thành Oct 2022

Trở về

Movenpick Resort Phan Thiết


Thi công & lắp đặt nội thất


Khách hàng Novaland Group

Địa điểm Hòn Giồ, Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Hoàn thành Oct 2022

Trở về

Movenpick Resort Phan Thiết


Thi công & lắp đặt nội thất


Khách hàng Novaland Group

Địa điểm Hòn Giồ, Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Hoàn thành Oct 2022

Trở về