Vinpearl Club House Discovery 1 Phú Quốc


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất rời và liền tường
 • Thi công lắp đặt nội thất

Khách hàng: Tập đoàn Vingroup

Địa chỉ: Bãi Trường, thị xã Gành Dầu, quận Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2019

Trở về

Vinpearl Club House Discovery 1 Phú Quốc


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất rời và liền tường
 • Thi công lắp đặt nội thất

Khách hàng: Tập đoàn Vingroup

Địa chỉ: Bãi Trường, thị xã Gành Dầu, quận Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2019

Trở về

Vinpearl Club House Discovery 1 Phú Quốc


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất rời và liền tường
 • Thi công lắp đặt nội thất

Khách hàng: Tập đoàn Vingroup

Địa chỉ: Bãi Trường, thị xã Gành Dầu, quận Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2019

Trở về

Vinpearl Club House Discovery 1 Phú Quốc


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất rời và liền tường
 • Thi công lắp đặt nội thất

Khách hàng: Tập đoàn Vingroup

Địa chỉ: Bãi Trường, thị xã Gành Dầu, quận Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2019

Trở về

Vinpearl Club House Discovery 1 Phú Quốc


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất rời và liền tường
 • Thi công lắp đặt nội thất

Khách hàng: Tập đoàn Vingroup

Địa chỉ: Bãi Trường, thị xã Gành Dầu, quận Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2019

Trở về

Vinpearl Club House Discovery 1 Phú Quốc


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất rời và liền tường
 • Thi công lắp đặt nội thất

Khách hàng: Tập đoàn Vingroup

Địa chỉ: Bãi Trường, thị xã Gành Dầu, quận Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2019

Trở về

Vinpearl Club House Discovery 1 Phú Quốc


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất rời và liền tường
 • Thi công lắp đặt nội thất

Khách hàng: Tập đoàn Vingroup

Địa chỉ: Bãi Trường, thị xã Gành Dầu, quận Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Hoàn thành: Mar 2019

Trở về

Vinpearl Club House Discovery 1 Phú Quốc


Hạng mục thi công:

 • Cung cấp đồ nội thất rời và liền tường
 • Thi công lắp đặt nội thất

Client: Tập đoàn Vingroup

Address: Bãi Trường, thị xã Gành Dầu, quận Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Completion: Mar 2019

Back